The Most Insane Gaming Laptop


Unbox Therapy
Unbox Therapy

MSI GT75 (USA Link) - http://amzn.to/2D7NkTV MSI GT75 (International) - http://geni.us/SAPSzBI

Vor 2 Monate
666 subs without video
666 subs without video

nice

Vor Monat
Sharp Smirnoff
Sharp Smirnoff

I'm the Smartest Man Eu for the last 100 years. Can you handle it

Vor 2 Monate
KAMAL K V
KAMAL K V

Insane... Beast.. but looks heavy... How about heat issues?

Vor 2 Monate
Navin Rocks
Navin Rocks

Sir which game is this??

Vor 2 Monate
Bernard Johnston
Bernard Johnston

My Alien is the Titts

Vor 2 Stunden
Tako-chan {Neko-Shy}
Tako-chan {Neko-Shy}

A guy that has like all gaming stuff but he don't use xD

Vor 3 Stunden
ApolloCreedAoC
ApolloCreedAoC

I own the titan Pro with 1070 sli and 4k display. I love it and it runs AAA games no problem at all but there's a couple of downsides that have been missed. The 4 pin plugs or whatever they are drop out all the time unless your setup on a desk. Also when it drops out the sli turns off. It only runs 1 gpu when not plugged in so it's kinda like a portable desktop anyway. Not only does it turn off 1 gpu unplugging it but the battery only last about 45 mins gaming (at best) how ever when switching to integrated graphics via the hardware switch you can watch YouTube for 3.5 hours ish if you tweak the power settings... So ups and downs. The msi gaming range really are mobile desktop s not laptops.... Oh yeah and if you get a sli version it will need 2 plugs to power the 2 gpus... Wish I knew that before buying because I would have got the 1080 single gpu

Vor Tag
Stop Motion Sports
Stop Motion Sports

Why do I imagine using it if I am never gonna have $20

Vor 2 Tage
Yogesh Pathania
Yogesh Pathania

I also have fully same dog

Vor 2 Tage
Fort Hacker
Fort Hacker

So cool

Vor 3 Tage
Red Sphynx
Red Sphynx

The design isn't so impressive for the design

Vor 5 Tage
Mahadev Kedar
Mahadev Kedar

Bai Maine apka chanal subscribers kiya hai ap bhi mera chanal subscribers karo please please please

Vor 7 Tage
jëvöň pľxýž
jëvöň pľxýž

man i want one :(

Vor 9 Tage
ha bs
ha bs

I need a laptop because my iPad runs out of charge in 30mins so plsss

Vor 10 Tage
PajamaMan287
PajamaMan287

You can get the same thing in a desktop for cheaper

Vor 10 Tage
Stop. Just stop.
Stop. Just stop.

4k 60hz? That dumb. 1440p at 44hz or higher would have been better

Vor 10 Tage
misavn
misavn

Give me some money I'm poor kid

Vor 10 Tage
Dhananjaya b
Dhananjaya b

can you "hang " this by running thousands of applications at the same time? Make a video on this,it would be so amazing to know that how much this laptop can handle😃

Vor 11 Tage
TrialSuchi
TrialSuchi

Looks like I chose the best Laptop. MSI FTW

Vor 12 Tage
A G Universe
A G Universe

9932966820 whatsapp me for low coast pc

Vor 13 Tage
Mizuxo
Mizuxo

Im so considering selling my kidney to buy this...

Vor 13 Tage
Abyssal Gaming
Abyssal Gaming

*BUT CAN IT RUN BIG CHUNGUS?* (PC Version)

Vor 13 Tage
Kaleohano Ybanez
Kaleohano Ybanez

Shit looks like a portable super computer

Vor 13 Tage
justin roi
justin roi

And the video has been invaded by the cute dog ❤

Vor 16 Tage
Ali Ahmad
Ali Ahmad

Hello please you giveme this laptop I want play games with out lag my PC is very cheapest in world

Vor 16 Tage
VIIA RED
VIIA RED

Lost weight, looking good:) GJ

Vor 16 Tage
Memer Lord
Memer Lord

Hey dude. What is it? *IS YOUR LAPTOP RUNNING?* ...

Vor 16 Tage
Richard Fernandez
Richard Fernandez

Dave 2D didn't watch the video the laptop was on Austin evans

Vor 16 Tage
Panji Prakoso
Panji Prakoso

Asus better

Vor 18 Tage
OP Kraiz
OP Kraiz

60 fps... build a pc guys

Vor 18 Tage
BahroTo
BahroTo

Tʰᶦˢ ᶦˢ ˢᵒ ˢᵐᵃᶫᶫ ᵗᵒ ʳᵉᵃᵈ ᵉᵛᵉᶰ ᶠᵒʳ ʸᵒᵘ ᵇʳᵒ⋅ ᴰᵒᶰᵗ ᵗʳʸ ᵗᵒ ᶜᵒᶰᵗᶦᶰᵘᵉ ʳᵉᵃᵈᶦᶰᵍ ᵗʰᶦˢ ᵇᵉᶜᵃᵘˢᵉ ʸᵒᵘʳ ᵉʸᵉˢ ʷᶦᶫᶫ ˢᵗᵃʳᵗ ᵗᵒ ʰᵘʳᵗ ˢᵒᵒᶰ ᶦᶠ ʸᵒᵘ ᵈᵒᶰᵗ ˢᵗᵒᵖ⋅ ᵂʰʸ ᵈᵒᶰᵗ ʸᵒᵘ ˢᵗᵒᵖ﹖ ⋅⋅⋅⋅ᵍᵒ ᵃʷᵃʸ ᵇʳᵒ ᵃᶰᵈ ʳᵉᵃᵈ ᵗʰᵉ ᶰᵉˣᵗ ᶜᵒᵐᵐᵉᶰᵗ⋅ ˢᵗᵒᵖ ʳᵉᵃᵈᶦᶰᵍ ᵃᶫʳᵉᵃᵈʸ﹗ ᴵ ˢᵉᵉ ᵗʰᵃᵗ ʸᵒᵘ ᵈᵒᶰᵗ ʷᵃᶰᶰᵃ ᵍᶦᵛᵉ ᵘᵖ ʳᵉᵃᵈᶦᶰᵍ﹖⋅⋅⋅ʷᵉᶫᶫ ᵒᵏ, ʸᵒᵘ ʷᵒᶰ ᵗʰᶦˢ ᵗᶦᵐᵉ, ᵇᵘᵗ ʸᵒᵘ ˢʰᵒᵘᶫᵈ ᵍᶦᵛᵉ ᵐᵉ ᵃ ᶫiᵏᵉ ᶠᵒʳ ʷᵃˢᵗᶦᶰᵍ ʸᵒᵘʳ ᵗᶦᵐᵉ

Vor 18 Tage
Andrew Toons
Andrew Toons

I DONT NEED I DONT NEED IT....I NEEEEEEEEEEEEEEEED IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIT!

Vor 19 Tage
Branker Roberts
Branker Roberts

I just got not broke enough for a gaming laptop and I kind of had my hopes for this one.... toooo bad its of of stockkkkk smh my headdd

Vor 19 Tage
GAGRALF
GAGRALF

why not a 2080, the 1080 is an under-kill for a rig like this

Vor 20 Tage
Phan Nan
Phan Nan

This laptop just look like a copy of acer predator 21x

Vor 20 Tage
dickachu
dickachu

i have same but with 8Tb ssd. perfect for traveling and gaming, just using singl power block.

Vor 21 Tag
Charles D' Gomes
Charles D' Gomes

7:33 Beasteality / Animal Abuse!

Vor 21 Tag
Sindhu JITHU
Sindhu JITHU

ആദിലക്ഷ്മി സുമനസ വംദിത സുംദരി മാധവി, ചംദ്ര സഹൊദരി ഹേമമയേ  മുനിഗണ വംദിത മോക്ഷപ്രദായനി, മംജുല ഭാഷിണി വേദനുതേ |  പംകജവാസിനി ദേവ സുപൂജിത, സദ്ഗുണ വര്ഷിണി ശാംതിയുതേ  ജയ ജയഹേ മധുസൂദന കാമിനി, ആദിലക്ഷ്മി പരിപാലയ മാമ് || 1 || ധാന്യലക്ഷ്മി അയികലി കല്മഷ നാശിനി കാമിനി, വൈദിക രൂപിണി വേദമയേ  ക്ഷീര സമുദ്ഭവ മംഗള രൂപിണി, മംത്രനിവാസിനി മംത്രനുതേ | മംഗളദായിനി അംബുജവാസിനി, ദേവഗണാശ്രിത പാദയുതേ  ജയ ജയഹേ മധുസൂദന കാമിനി, ധാന്യലക്ഷ്മി പരിപാലയ മാമ് || 2 || ധൈര്യലക്ഷ്മി ജയവരവര്ഷിണി വൈഷ്ണവി ഭാര്ഗവി, മംത്ര സ്വരൂപിണി മംത്രമയേ  സുരഗണ പൂജിത ശീഘ്ര ഫലപ്രദ, ജ്ഞാന വികാസിനി ശാസ്ത്രനുതേ |  ഭവഭയഹാരിണി പാപവിമോചനി, സാധു ജനാശ്രിത പാദയുതേ  ജയ ജയഹേ മധു സൂധന കാമിനി, ധൈര്യലക്ഷ്മീ പരിപാലയ മാമ് || 3 || ഗജലക്ഷ്മി ജയ ജയ ദുര്ഗതി നാശിനി കാമിനി, സര്വഫലപ്രദ ശാസ്ത്രമയേ  രധഗജ തുരഗപദാതി സമാവൃത, പരിജന മംഡിത ലോകനുതേ |  ഹരിഹര ബ്രഹ്മ സുപൂജിത സേവിത, താപ നിവാരിണി പാദയുതേ  ജയ ജയഹേ മധുസൂദന കാമിനി, ഗജലക്ഷ്മീ രൂപേണ പാലയ മാമ് || 4 || സംതാനലക്ഷ്മി അയിഖഗ വാഹിനി മോഹിനി ചക്രിണി, രാഗവിവര്ധിനി ജ്ഞാനമയേ  ഗുണഗണവാരധി ലോകഹിതൈഷിണി, സപ്തസ്വര ഭൂഷിത ഗാനനുതേ | സകല സുരാസുര ദേവ മുനീശ്വര, മാനവ വംദിത പാദയുതേ  ജയ ജയഹേ മധുസൂദന കാമിനി, സംതാനലക്ഷ്മീ പരിപാലയ മാമ് || 5 || വിജയലക്ഷ്മി ജയ കമലാസിനി സദ്ഗതി ദായിനി, ജ്ഞാനവികാസിനി ഗാനമയേ  അനുദിന മര്ചിത കുംകുമ ധൂസര, ഭൂഷിത വാസിത വാദ്യനുതേ |  കനകധരാസ്തുതി വൈഭവ വംദിത, ശംകരദേശിക മാന്യപദേ  ജയ ജയഹേ മധുസൂദന കാമിനി, വിജയലക്ഷ്മീ പരിപാലയ മാമ് || 6 || വിദ്യാലക്ഷ്മി പ്രണത സുരേശ്വരി ഭാരതി ഭാര്ഗവി, ശോകവിനാശിനി രത്നമയേ  മണിമയ ഭൂഷിത കര്ണവിഭൂഷണ, ശാംതി സമാവൃത ഹാസ്യമുഖേ | നവനിധി ദായിനി കലിമലഹാരിണി, കാമിത ഫലപ്രദ ഹസ്തയുതേ  ജയ ജയഹേ മധുസൂദന കാമിനി, വിദ്യാലക്ഷ്മീ സദാ പാലയ മാമ് || 7 || ധനലക്ഷ്മി ധിമിധിമി ധിംധിമി ധിംധിമി-ദിംധിമി, ദുംധുഭി നാദ സുപൂര്ണമയേ  ഘുമഘുമ ഘുംഘുമ ഘുംഘുമ ഘുംഘുമ, ശംഖ നിനാദ സുവാദ്യനുതേ | വേദ പൂരാണേതിഹാസ സുപൂജിത, വൈദിക മാര്ഗ പ്രദര്ശയുതേ  ജയ ജയഹേ മധുസൂദന കാമിനി, ധനലക്ഷ്മി രൂപേണാ പാലയ മാമ് || 8 || ഫലശൃതി ശ്ലോ|| അഷ്ടലക്ഷ്മീ നമസ്തുഭ്യം വരദേ കാമരൂപിണി |  വിഷ്ണുവക്ഷഃ സ്ഥലാ രൂഢേ ഭക്ത മോക്ഷ പ്രദായിനി || ശ്ലോ|| ശംഖ ചക്രഗദാഹസ്തേ വിശ്വരൂപിണിതേ ജയഃ | ജഗന്മാത്രേ ച മോഹി

Vor 22 Tage
Jas Pawar
Jas Pawar

Love u sir i my dream i meet u one time plllzzzz accept my dream sir

Vor 23 Tage
Godzilla 73
Godzilla 73

Should say, " Slim desktop with foldable monitor".

Vor 23 Tage
Godzilla 73
Godzilla 73

Damn. Thats like carrying around your desktop!!. 😆

Vor 23 Tage
Danielle king
Danielle king

thats a cute dog

Vor 23 Tage
Brooke Sundeen
Brooke Sundeen

That dog is adorable

Vor 24 Tage
あすか
あすか

3:55 3:55 3:55 3:55 3:55 3:55 3:55

Vor 25 Tage
Frank Franko
Frank Franko

try monster tulpar laptops please

Vor 25 Tage
ClyDe YT
ClyDe YT

I have an MSI too

Vor 25 Tage
Kj D
Kj D

Give me a gift

Vor 25 Tage
Mayankk Sharma
Mayankk Sharma

Otis is soo cute

Vor 25 Tage
Robert B.
Robert B.

In 20 years you have that power in a smartphone...

Vor 25 Tage
Legend Who never give up
Legend Who never give up

Which game you playing while shouting ?

Vor 26 Tage
DEATH Machine
DEATH Machine

My heart says yes My wallet says no

Vor 27 Tage
jëvöň pľxýž
jëvöň pľxýž

same buddy same 😢😢

Vor 9 Tage
Ranveer Singh
Ranveer Singh

Plllllllze Give it to me

Vor 28 Tage
Geesara Gavesh
Geesara Gavesh

this unboxing looks like unboxing a washing machine lol

Vor 28 Tage

Nächstes Video